• Video
  • LIÊN HỆ

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Blog

BLOG

Hướng dẫn quản lý license

Sau khi đăng nhập vào bạn sẽ thấy giao diện như sau:

Hướng dẫn quản lý license
 

Bạn sử dụng mã kích hoạt mua từ Katapro để thực hiện việc THÊM LICENSE hay GIA HẠN một License.

Với 1 tài khoản đăng nhập bạn có thể quản lý được nhiều License.

Mỗi License được phép khai báo 1 số Seri máy. Bạn có thể tùy ý thay đổi số Seri máy mà License đã khai báo tại mục ĐỔI MÁY.

Số Seri máy là 1 số duy nhất cho mỗi máy tính, dùng để phân biệt các máy tính đang sử dụng phần mềm Kata. Số Seri máy sẽ xuất hiện khi bạn dùng phần mềm Kata trong trường hợp máy tính của bạn bị khóa. Nếu máy tính bạn đang còn quyền dùng thử hoặc đã đăng ký thì số Seri máy sẽ không xuất hiện.

Máy tính đã đăng ký là máy tính có số Seri được khai báo trong 1 license với điều kiện license này còn thời hạn.

Sau đây Kata xin đưa ra 1 ví dụ của 1 tài khoản đã nạp key:

 

Hướng dẫn quản lý license
 

Theo hình trên thì tài khoản này hiện đang quản lý 2 License: License 1 còn thời hạn và đang cấp quyền sử dụng cho máy có Seri là 1505023217, License 2 đã hết hạn cần nạp key để gia hạn.

Seri máy 1 đang ở trạng thái online nên có quyền đổi số Seri máy để cấp quyền sử dụng cho máy khác nhưng máy này lại chỉ có thể chạy Kata khi có kết nối intenet mà không thể chạy Kata khi không kết nối internet. Để có thể chạy được khi không kết nối internet cần chuyển sang trạng thái offline. Có 2 cách chuyển sang trạng thái offline như sau:

Cách 1 (dùng khi đang kết nối internet): Đăng nhập vào wed, click vào dòng "Đang online. Click để chuyển sang offline" sau đó mở Autocad lên và đánh lệnh setupkata. Thử tắc internet và chạy kata để test việc chuyển trạng thái này đã thành công chưa.

Cách 2 (dùng khi không kết nối internet): Gọi điện liên lạc với Admin để cung cấp tên đăng nhập và số seri máy của bạn. Admin sẽ gởi cho bạn mã offline để bạn thực hiện chuyển trạng thái. (Lưu ý mã offline Admin cung cấp chỉ có giá trị trong ngày nên cần sử dụng ngay)

Khi đã click chuyển sang trạng thái offline thì giao diện đăng nhập sẽ trở thành:

 

Hướng dẫn quản lý license
 

Seri máy 1 đang ở trạng thái offline nên License 1 tạm thời mất quyền đổi số Seri máy. Để có thể đổi được số Seri máy cần chuyển sang trạng thái online.

Muốn chuyển sang trạng thái online ta mở máy tính có số Seri là 1505023217 lên (có kết nối internet), tại màn hình Autocad bạn đánh lệnh "online_kata" thì khi đó License 1 sẽ chuyển sang trạng thái online và bạn có thể đổi máy được. Trong trường hợp Khai báo nhầm số Seri máy và cũng đã click chuyển sang offline thì bạn vui lòng gởi mail thông báo cho admin để xử lý việc đổi máy cho bạn.

Để tiện cho người dùng phần mềm kata cho phép bạn đổi máy ngay trên màn hình cad mà không phải vào wedsite katapro.net. Khi máy tính bạn đã hết lượt dùng thử và có kết nối internet, bạn chạy các lệnh như vd, vc sẽ xuất hiện yêu cầu đăng nhập email và pass. Bạn đăng nhập với tài khoản có ít nhất 1 license còn thời hạn ở trạng thái online thì Kata sẽ tự động đổi máy cho bạn.

Click here để đặt mua mã kích hoạt

SÁNG TẠO ĐỘT PHÁ VỀ Ý TƯỞNG VÀ CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO

Tại sao Autocad vẽ được cả cấu kiện phức tạp như cột, dầm, cầu thang chỉ bởi 1 cú click chuột?

Tại sao Autocad đọc được các chi tiết trên bản vẽ để xuất thống kê thép chỉ bởi 1 cú click chuột? Tất cả và hơn thế nữa chỉ với KATAPRO
VỀ KATAPRO VIỆT NAM

Lấy nền tảng công nghệ và sự hài lòng khách hàng là yếu tố trọng tâm cho sự phát triển của Katapro

Phần mềm triển khai bản vẽ kết cấu | triển khai shop drawing | thống kê thép