• Video
  • LIÊN HỆ

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Sản Phẩm

SẢN PHẨM KATAPRO

Hướng dẫn cài đặt

A.    Cài đặt: 

 

 

-  Giải nén và cài đặt:

caidat.png

 

- Kích chạy file 20181102-Kata8.2.2 (for cad2007-cad2012).msi (Lưu ý không được thay đổi thư mục mặc định C:\kata_pro\ trong quá trình cài)

- Trong trường hợp máy của bạn dùng cad 2013 trở lên thì cài thêm file up to cad2013-cad2015

- Sau khi cài đặt xong Kata bạn tiếp tục mở autocad lên để load tool hỗ trợ Kata vào:

Dùng lệnh “ap”+enter sẽ hiện ra bảng load/unload Application.

app.png

 

Kích chọn vào mục Contents… hiện ra bang “Starup Suite” chọn “Add” và tìm đến đường dẫn cài đặt của C:\kata_pro.

adđ.png

Chọn “Goi lenh.lsp”và click open

adadada.png

 

Tìm đến C:\kata_pro rồi quét chọn file “goi_lenh.lsp”, click Contents sẽ có thông báo 1 file added to the Startup Suite, click close. Tìm đến C:\kata_pro rồi quét chọn cả 2 files, click Load sẽ có thông báo successfully load 2 files. Nếu bạn dùng cad2009 trở lên và chưa cài VBA thì có thể không cần load file Tools Kata mà chỉ load duy nhất file Goi_lenh. 

Tiếp tục với bảng “Load/unload Aplications”.

Tìm đến đường dẫn cài đặt của kata C:\kata_pro, thực hiện theo thứ tự 1,2,3

sdasdas.png

Đóng toàn bộ các bảng. Sử dụng lệnh “Vd” lần thứ 2 trở lên thì nó sẽ hiện ra bảng kết nối hệ thống.

Lưu ý: Không đăng nhập và kích hoạt key ở đây. Chỉ ghi lại seri máy

31028295c36c588590fc5bcd73441ea2.jpg

Truy cập vào trang wed “katapro.net” tiến hành đăng kí và đăng nhập.

KICHHOAT.png

Nhập mã kích hoạt và số seri máy ở đây.

Sau khi kích hoạt thành công. Vào lại cad và tận hưởng các lệnh của KATA mà không còn bị hiện thông báo kết nối hệ thống nữa nhé   

 

B.   Gỡ chương trình:

Vào Control Panel chọn Unintall, tìm đến chương trình Kata chọn Unintall.

C.   Sửa lỗi

1.             Lỗi excel không cho phép chạy macro (hỏi anh google)

2.             Lỗi thiếu .NET Framework 3.5 (download tại đây)

3.             Lỗi mất liên kết giữa các đối tượng (lỗi này do virus acad.vlx gây ra, xem hướng dẫn diệt virus tại đây)

4.             There is a problem with this windows installer package. A dll required for this install to complete 

5.             Lỗi đã nối mạng nhưng vẫn yêu cầu nhập mã offline do chưa mở port kết nối SQL tại đây

6.             Lỗi thiếu .NET Framework 4.7 cho tool Kata Revit (download tại đây)

 

Tìm đến đường dẫn "C:\Users\xxx\AppData\Local" với xxx là tên user của máy sau đó click phải chuột vào thư mục Temp chọn properties chọn thẻ Security chọn Edit, tích chọn Full control ở cột Allow sau đó ok đến khi xong rồi tiến hành cài lại Kata.

 

6.             Lỗi liên kết file nhập liệu Excel với chương trình “Missing:kata_pro”

Lỗi này có thể xảy ra khi dùng các nút lệnh trên file excel

Cách Xử lý: Trong excel chọn tổ hợp phím alt+F11àvào Tools chọn Reference sẽ xuất hiện Form bên dưới:

          
 

           

Click bỏ đánh dấu “Missing:kata_pro”, tiếp theo chọn OK

 

     

       

  

 

Vào Tools chọn References click chọn kata_pro, tiếp theo chọn OK sẽ không còn bị lỗi “Missing”.

7.             Lỗi mất liên kết giữa các đối tượng (lỗi này do virus acad.vlx gây ra, xem hướng dẫn diệt virus tại đây)

Dùng thử, đặt mua & tìm hiểu thêm về sản phẩm Katapro

Chỉ sử dụng trên 1 máy tính
Cập nhật tính năng mới
Hỗ trợ kỹ thuật trên website

trung bình 200.000đ/tháng

Chuyển quyền dùng trên nhiều máy tính
Cập nhật tính năng mới
Hỗ trợ kỹ thuật trên website

trung bình 300.000đ/tháng

Dịch vụ triển khai shopdrawing
Đào tạo tại doanh nghiệp
Đào tại tại văn phòng Kata
Đào tạo tại công trường

Liên hệ

Dùng thử, đặt mua & tìm hiểu thêm về sản phẩm Katapro

SÁNG TẠO ĐỘT PHÁ VỀ Ý TƯỞNG VÀ CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO

Tại sao Autocad vẽ được cả cấu kiện phức tạp như cột, dầm, cầu thang chỉ bởi 1 cú click chuột?

Tại sao Autocad đọc được các chi tiết trên bản vẽ để xuất thống kê thép chỉ bởi 1 cú click chuột? Tất cả và hơn thế nữa chỉ với KATAPRO
VỀ KATAPRO VIỆT NAM

Lấy nền tảng công nghệ và sự hài lòng khách hàng là yếu tố trọng tâm cho sự phát triển của Katapro

Phần mềm triển khai bản vẽ kết cấu | triển khai shop drawing | thống kê thép